Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů na webu a eshopu www.scholatab.cz

 1. Společnost SCHOLATAB s.r.o., se sídlem28. října 802/16, 412 01 LITOMĚŘICE, IČ 24175307, zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložka 31324,  „prodávající“ nebo „správce“, zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „Nařízení“, následující osobní údaje:
  • jméno, příjmení
  • e-mailovou adresu
  • telefonní číslo
  • adresu/sídlo
 2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.
 3. Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.
 4. Na e-mailovou adresu mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem ( například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit.
 5. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány také po udělení souhlasu pro marketingové účely, jakými jsou především zasílání newsletterů a sběru cookies pro analytiku chování zákazníků na našem webu a remarketing.
 6. Zpracování osobních údajů je prováděno společností SCHOLATAB s.r.o., která je správcem osobních údajů.